Förstärkta bryggor som håller i alla väder

Bilder på den första av två 10 x 3 meters bryggor som kommer att vara förstärkta och säkrade med balkar inuti och under för att kunna motstå kraftiga vågor.

timrad brygga balkar